BEZPŁATNA WYCENA

Monitoring to jeden z najlepszych sposobów na zabezpieczenie dużych obiektów przemysłowych. Jednocześnie jest to sposób bardzo ekonomiczny i oszczędny. Zatrudnienie wielu strażników czy ochroniarzy wiązałoby się z ogromnymi kosztami. Na czym polegamonitoring przemysłowy? Jest to system kamer oraz wielu urządzeń uzupełniających, odpowiednio rozmieszczonych na danym terenie w celu nadzoru oraz zwiększenia bezpieczeństwa na w określonych miejscach.

Bardzo ważne jest właściwe rozplanowanie systemu monitoringu. Efektywne rozmieszczenie kamer na odpowiednich stanowiskach pozwala na obserwację najbardziej newralgicznych i najważniejszych z punktu widzenia przedsiębiorstwa miejsc. Dodatkowo pozwala na obserwację jak największego obszaru przy użyciu jak najmniejszej ilości kamer, co znacznie obniża koszty funkcjonowania systemu oraz upraszcza złożoność jego obsługi. Do prawidłowego funkcjonowania monitoringu przemysłowego niezbędne są również urządzenia rejestrujące obraz przekazywany przez kamery przemysłowe.

Nazwa kamer sugeruje ich niską jakość w porównaniu z innymi kamerami. Jednak jest jakość na tyle wysoka, że oglądanie nagrań stworzonych przez takie kamery jest skuteczne oraz możliwe do wykonania. Definiuje również optymalną równowagę między jakością nagrania, a jego objętością na nośnikach i rejestratorze. Zazwyczaj obraz z kamer przemysłowych przesyłany jest do rejestratora, ale jednocześnie jest na bieżąco wyświetlany na monitorach w specjalnie do tego przeznaczonym centrum ochrony.

Ochroniarze monitorują bieżące wydarzenie w celu identyfikacji tych potencjalnie niebezpiecznych. Poza przedsiębiorstwami monitoring przemysłowy jest bardzo szeroko wykorzystywany w przypadku takich obiektów jak centra handlowe, place zabaw, a nawet ulice miast. Miastem posiadającym największą ilość kamer w monitoringu jest obecnie Londyn – posiada ich kilka tysięcy. Czy miasto jest dzięki temu bardziej bezpieczne? Ciężko to jednoznacznie stwierdzić. Jednak monitoring przemysłowy w wielu przypadkach pozwolił na identyfikację przestępców.

Oto schemat prostej instalacji monitoringu CCTV

Nasza firma zajmuje się profesjonalnym montażem w/w systemów
na schemacie nie podaliśmy nazw kamer, ponieważ w trakcie oględzin miejsca wykonywania instalacji sporządzamy darmowy projekt, wycenę oraz stosunek ceny do jakości wymagany przez każdego klienta