ANTENY

Zadaniem anteny jest odbiór sygnałów z konkretnego kierunku i jego 'wzmocnienie’ (zysk energetyczny) przed doprowadzeniem fal radiowych do konwertera.
W odróżnieniu od anten TV naziemnej nie wystarczy tylko ustawienie anteny względem płaszczyzny poziomej.
Konieczne jest jej ustawienie również w płaszczyźnie pionowej.
Jako miary ustawienia anteny przyjęto podawać: azymut, czyli kąt pomiędzy kierunkiem południowym a kierunkiem odbioru anteny w płaszczyźnie poziomej; jak również elewację czyli kąt odchylenia od pionu anteny (czyli zorientowanie anteny w płaszczyźnie pionowej).
Ponieważ azymut może oznaczać obrócenie w jednym z dwóch kierunków, to przyjęto azymut skręcenia anteny w kierunku wschodnim podawać jako wartości ujemne, a w kierunku zachodnim jako wartości dodatnie.
Typową miarą kątów azymutu i elewacji są stopnie.

RODZAJE ANTEN

KONWERTERY

PRZEWODY

INSTALACJE ANTENOWE

USTAWIANIE ANTEN SATELITARNYCH

MONTAŹ ANTEN SATELITARNYCH